Spindoktor uddannelsen

 

Ordet spindoktor kommer af det engelske ord ”Spin” som betyder ”at snurre” eller dreje, og det er netop det formål man ansætter en spindoktor til. En spindoktors arbejde består i at dreje ordene og kommunikationen, eksempelvis i en tale til en større folkemængde, i den retning der ønskes af arbejdsgiveren. Spindoktorer bliver særligt associeret med politikere her hjemme, og det er ligeledes oftes dem, og personligheder med høje stillinger, som i deres stilling skal træde frem i offentligheden og ytre meninger, holdninger, og generelt tale til store grupper af mennesker, som har behov for at ansætte en spindoktor. Det er essentielt at spindoktoren kender til medierne, og deres metoder etc. da spindoktorens opgave blandt andet består i at træde til i kriser, kampagner, valg etc. og styre historier i medierne.

Det er vigtigt at spindoktoren får budskabet formidlet ”korrekt” til medierne. Eksempelvis når en politiker holder en tale til befolkningen, er det vigtigt at spindoktoren har fokus på de punkter i talen, som politikeren finder relevante, interessante og i givenfald essentielle for hans eller hendes image udad til, så disse ligeledes bliver fokus punkter for mediernes indslag, og dermed fokus punkter for, eksempelvis, den danske befolkning. Medierne er som bekendt den fjerde statsmagt, forstået på den måde at, befolkningens hoved informationskilde består af medierne. Den danske befolkning får, lige som så mange andre lande, deres viden og information i dagligdagen fra medierne, i form af nyhederne på tv, aviser etc.

Det er spindoktorens arbejde at få skabt overblik, og specielt hvis denne er ansat i politisk sammenhæng, er det nødvendigt at kunne styre kommunikationen til medierne og offentligheden generelt. I Danmark er spindoktorer ansat som politiske rådgivere, og ikke under navnet spindoktorer. Uddannelsen har også navnet ”politiske rådgiver”, og ikke spindoktor, da betegnelsen ”spindoktor” vidner om, som ovenstående nævnt, en person som formål at fordreje ordene. Titlen og ikke mindst funktionen spindoktor, er gennem tiden blevet beskrevet med en vis form for mystik, og titlen er dermed ikke brugt i forbindelse med uddannelsen. Bodil Damgaard, der er lektor og studievejleder på uddannelsen, til politisk rådgiver, understreger ligeledes at den nye uddannelse ikke er en spindoktor uddannelse. Bodil Damgaard, der som ovenstående nævnt, er lektor og studievejleder på uddannelsen, fortæller om den nye uddannelse, at den er oprettet med et særligt formål. Formålet for oprettelsen af den nye uddannelse, den førhenværende “politisk rådgivning”, er at give de kommende politiske rådgivere et bedre udgangspunkt. Det er nødvendigt for de kommende politiske rådgivere, netop at få et bedre udgangspunkt, i henhold til at politik og økonomi I Danmark, ikke længere blot er nationale emner, beslutninger og debatter, men der imod internationale. Den nye uddannelse for de kommende politiske rådgivere, kommer til at lyde titlen “ International Public Administration and Politics” som forkortes “IPAP”. Begrundelsen for dette, er som før beskrevet, at Danmark er medlem af EU, og I den forbindelse overlapper flere og flere problemstillinger i dag resortområderne i ministerierne og omhandler flere forskellige lande.

Spindoktorer ansættes ikke blot af ministre etc. Der ansættes også spindoktorer eller politiske rådgivere, i organisationer, kommuner og diverse andre rådgivningsfunktioner etc.

Man mener at spindoktorer har eksisteret lige så længe som mennesker har kommunikeret med hinanden, blot under andre navne gennem tiden.

Før i tiden har der som sådan ikke været mulig decideret at uddanne sig til spindoktor, men derimod politisk rådgiver. Men det er der nu. Roskilde Universitet oplyser at der nu er oprettet en ny kandidat uddannelse, som efter deres mening, er skræddersyet til dem der ønsker uddannelse inden for politisk rådgivning. Hovedformålet med den nye uddannelse, er at klæde de kommende politiske rådgivere bedre på arbejdet i de internationale krydsfelter. Roskilde Universitet understreger i den sammenhæng at uddannelsen ikke udelukker de studerende som ikke ønsker fremtidigt arbejde inden for national og international politik, da den nye uddannelse ligeledes rummer dem der ønsker fremtidigt arbejde inden for andre rådgivnings områder, organisationer etc. Roskilde Universitet understreger endvidere at den nye kandidat uddannelse ikke er oprettet på baggrund af at de nuværende politiske rådgiveres og spindoktores kompetencer ikke er fyldestgørende, men at den nye uddannelse er oprettet med henblik på at skærpe og udvide de kommende politiske rådgiveres og spindoktores kompetencer, og dermed give dem et bedre udgangspunkt i forhold til eventuelt arbejde i internationale krydsfelter. Roskilde Universitet ønsker, ved at klæde de kommende politiske rådgivere, på kandidat uddannelsen bedre på, at kunne byde ind med en ny rådgiver, som har en bedre forståelse for det internationale perspektiv. I og med at Danmark er medlem af EU og dermed også skal forholde sig til international politik, mener Roskilde Universitet at vigtigheden af at de studerende på politisk rådgiver uddannelsen bliver klædt bedre på til netop arbejdet med international politik, er essentiel.

Den nye uddannelse for kommende politiske rådgivere, “International Public Administration and Politics” har I Marts måned afhold et informationsmøde for interesserede. Ansøgningsfristen til den nye uddannelse var 1. April 2014.